Fransisca LekahenaNama: Fransisca Lekahena
Jabatan: KASI KESEJAHTERAAN & PELAYANAN
NIP: -

1

Nama Lengkap

:

FRANSISCA LEKAHENA

2

Tempat/Tgl. Lahir

:

Malifut, 04 September 1989

3

Usia

:

31 Tahun

4

Pend. Terakhir

:

S1

5

Pelatihan yg Pernah

1

 

 

Diikuti

2

 

6

TMT Masa Jabatan

:

3 Tahun 7 Bulan

7

Jenis Kelamin

:

Perempuan