Erik DjawadomoNama: Erik Djawadomo
Jabatan: KEPALA DUSUN 2
NIP: -

1

Nama Lengkap

:

ERIK DJAWADOMO

2

Tempat/Tgl. Lahir

:

Pasir Putih, 30 Oktober 1990

3

Usia

:

30 Tahun

4

Pend. Terakhir

:

SMA

5

Pelatihan yg Pernah

1

 

 

Diikuti

2

 

6

TMT Masa Jabatan

:

3 Tahun 7 Bulan

7

Jenis Kelamin

:

Laki-laki